Strojní omítky

Strojní omítky jako ideální řešení pro rodinné domy

Jednodušší a rychlejší realizace jsou dva hlavní důvody, proč dáváme přednost strojnímu omítání, a to jak stěn, tak i stropů. Nástřik omítek v interiéru se vždy provádí na dokončenou hrubou stavbu – v tu chvíli začneme tím, že zabandážujeme přechody mezi různými materiály (betonový věnec a pálené zdivo) a vnější rohy opatříme vyztužovacími ocelovými rohovníky. Ty jsou zárukou větší pevnosti rohů, odolnosti proti poškození a lepšího finálního vzhledu.

Jakmile máme hotovou základní přípravu pro stříkané vnitřní omítky, následuje její samotná aplikace. Začínáme s jádrovou omítkou o tloušťce 1,5-2 cm (podle rovnosti stěn). Stahovací hliníkovou latí nastříkanou vrstvu srovnáme a docílíme tak základní rovinnosti a svislosti s odchylkou 5 mm. Po zatuhnutí jádrové omítky pokračujeme zaškrábáním klínovou latí, čímž omítku srovnáme do roviny (s přesností +- 2 mm ve všech směrech).

Jádrovou vrstvu necháme vyschnout a pokračujeme nanesením jedno- nebo dvouvrstvé jemné štukové omítky. Tu aplikujeme tradičním způsobem, a to novodurovým nebo plechovým hladítkem. Finální povrchová úprava zdiva pak probíhá zaštukováním houbovým nebo plstěným filcem.

Strojní omítky z pytlovaných nebo volně ložených směsí

Stříkané strojní omítky zajišťujeme ze dvou typů sypkých směsí, a to z pytlovaných nebo volně ložených. U obou jsou totožné požadavky na provedení:

  • 1x přípojka 220 V,
  • 1x přípojka 380 V s jištěním 32C,
  • zajištění přívodu a dostatečné dodávky vody s venkovním závitem 3 ´´ a minimálním tlakem 3 bary

Při výběru vnitřních omítek byste vždy měli dbát na několik základních pravidel: zdravotní nezávadnost, požadovanou hladkost a vysokou estetickou hodnotu. Strojní sádrové omítky, které se aplikují na zdivo různých typů, splňují všechny tyto požadavky. Navíc mají stejné pH jako lidská kůže a zabezpečují v místnosti ideální vzdušnou vlhkost. Nemusíte se tak trápit se suchým vzduchem a případnými dýchacími obtížemi. Díky všem těmto výhodám jsou sádrové omítky ideální volbou pro interiérové omítání v bytech i rodinných domech.